Third Grade - Fifth GradeThird Grade-  Tercer Grado 


Mrs. Kivits- Room 209

Ms. Barroso-
Room 213/214


Mrs. Cerra - Room 207

Ms. Irizarry - Room 115


                                                   


Fourth Grade- Cuarto Grado

Mrs. Bonaddio - Room 217

   Mrs. Navarro- Room 216

Mr. Chiappardi -  Room 215/218

                                          


Fifth Grade- Quinto Grado


Mr. Riddell- Room 100  

  Mr. McEwan- Room 208

Mrs. Hall - Room 210

Mrs. Whalen - Room 200